Tháng Hai 2020

Tháng Một 2020

Tháng Mười 2019

Tháng Chín 2019

Trưởng nhóm Kinh Doanh bán lẻ 1. Mô tả công việc:  Tiếp nhận xử lý các đơn hàng bán lẻ Tìm hiểu [...]

Tháng Tám 2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN 1.Mô tả công việc: Tìm kiếm thông tin các dự án xây dựng dân dụng, [...]