Tháng Mười Một 2019

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT 1. Mô tả công việc:   – Giám sát, vận hành và xử lý sự cố hệ thống [...]

Tháng Mười 2019

Tháng Chín 2019

Trưởng nhóm Kinh Doanh bán lẻ 1. Mô tả công việc:  Tiếp nhận xử lý các đơn hàng bán lẻ Tìm hiểu [...]

Tháng Tám 2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN 1.Mô tả công việc: Tìm kiếm thông tin các dự án xây dựng dân dụng, [...]

Tháng Bảy 2019

                        TD Loading…